Με το μισθωτήριο συμβόλαιο, η εταιρεία μας εκμισθώνει το αυτοκίνητο με τον υπογράφοντα μισθωτή με βάση τους ακόλουθους όρους:
1. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το αυτοκίνητο στην άριστη κατάσταση από κάθε άποψη, στην οποία το παρέλαβε. Οφείλει να παραδώσει το αυτοκίνητο στο σημείο που συμφωνήθηκε με όλα τα εργαλεία, αξεσουάρ κλπ, διαφορετικά θεωρείται ότι το εγκατέλειψε με τις ανάλογες νομικές και οικονομικές συνέπειες προς την εταιρεία.


2. Στο συμβόλαιο αναγράφεται ο χρόνος ενοικιάσεως του αυτοκινήτου, εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει την μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την εταιρεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν την αρχική συμφωνία παράδοσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναιρέσει την επιθυμία, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο για τις επιπλέον ημέρες, εάν κρίνει ότι ο μισθωτής είναι επιζήμιος για τα συμφέροντα της εταιρείας, εάν δεν τηρεί τους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας και παραβαίνει τους όρους της παρούσας συμβάσεως.


3. Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε τυχόν απώλειες ή φθορές αντικειμένων των πελατών, οι οποίοι επιβαίνουν στο αυτοκίνητο.


4. Ο μισθωτής οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή κλοπής ή ζημιάς του αυτοκινήτου ή εξαρτημάτων του. Ο μισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία σε περίπτωση ζημιών που προέρχονται από έλλειψη προσοχής ή υπαιτιότητα του ιδίου.


5. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να επιφέρει τροποποιήσεις και αλλαγές στο αυτοκίνητο, να προβεί σε μηχανολογικές ή άλλου είδους εργασίες, σε αντικατάσταση εξαρτημάτων ή παραβίαση του χιλιομετρητή. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω συνεπάγεται την άμεση ποινική του δίωξη.


6. Η εκμισθώτρια εταιρεία έχει λάβει όλα τα δυνατά μέτρα και προφυλάξεις για την αποφυγή μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιά προερχόμενη από τον μισθωτή.


7. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση κατά τον χρόνο της μίσθωσης του να προφυλάσσει το αυτοκίνητο, να ελέγχει την μηχανική κατάσταση του, τα λάδια, το νερό κ.λπ., να ελέγχει την κατάσταση των ελαστικών για τυχόν φθορές και απώλεια πίεσης.


8. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την πλήρωση της βενζίνης κατά την διάρκεια της ενοικίασης και υποχρεούται να παραδώσει το αυτοκίνητο με την συμφωνηθέντα στάθμη βενζίνης, διαφορετικά υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της διαφοράς.


9. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο των παραβάσεων που έγιναν κατά την διάρκεια της μίσθωσης, έστω και αν τα ποσά απαιτηθούν μετά την λήξη της μίσθωσης.


10. Ο μισθωτής οφείλει να πληρώσει συγκεντρωτικά τα ακόλουθα:
• Τις χρεώσεις για παραδόσεις και παραλαβές, εάν έχουν καταλογισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.
• Την ημερήσια αποζημίωση για την χιλιομετρική επιβάρυνση, εάν έχει συμφωνηθεί.
• Την ασφαλιστική αποζημίωση για την περίπτωση μικτής ασφάλειας.
• Την επιβάρυνση σε περίπτωση μη παράδοσης του αυτοκινήτου την συμφωνημένη ώρα και ημέρα.
11. Κατά την διάρκεια της μίσθωσης του αυτοκινήτου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
• Να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άτομο ηλικίας μικρότερης των 23 ετών.
• Να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άτομο που δεν έχει άδεια οδήγησης ή την έχει αποκτήσει σε διάστημα μικρότερο των 24 μηνών.
• Να χρησιμοποιείται για εκμάθηση οδήγησης
• Να μεταφέρει επιβάτες ή πράγματα έναντι αμοιβής.
• Να επιβαίνουν περισσότερα άτομα από ότι ορίζει η άδεια κυκλοφορίας
• Να μεταφέρει βαρέα, δύσοσμα, παράνομα εμπορεύματα, αντικείμενα.
• Να χρησιμοποιείται για ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ή τρέιλερ.
• Να χρησιμοποιείται σε αγώνες ταχύτητας κάθε είδους.
• Να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άτομο που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή χρήση άλλων απαγορευμένων ουσιών ή ναρκωτικών.
• Να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς την έγκριση της εκμισθώτριας εταιρείας.
• Να απομακρυνθεί εκτός της νήσου Σύρου χωρίς την έγγραφη άδεια της εκμισθώτριας εταιρείας.
• Να χρησιμοποιείται κατά παράβαση της παρούσας σύμβασης και γενικά για κάθε σκοπό που αντίκειται στους Ελληνικούς Νόμους.


12. Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου είδους συμβάντος, ο μισθωτής έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
• Να καλέσει την αστυνομία
• Να καταγράψει τα ονόματα και διευθύνσεις από εμπλεκομένους και αυτόπτες μάρτυρες.
• Να μην δεχθεί καμιά ευθύνη για το ατύχημα μέχρι να καταλογισθούν οι ευθύνες από τους αρμόδιους
• Να επικοινωνήσει άμεσα με την εκμισθώτρια εταιρεία
• Να καταγράψει κάθε απαραίτητη πληροφορία για το ατύχημα
• Να υποβάλλει στην εταιρεία εντός του 24ώρου από το ατύχημα υπογεγραμμένο σημείωμα που να περιγράφει λεπτομερώς το συμβάν
• Να βγάλει φωτογραφίες του ατυχήματος


13. Ασφάλεια
Δεν υπάρχει ασφάλεια σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται ρητά στον Κ.Ο.Κ..
Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει χρήματα πριν την λήξη της συμφωνημένης μίσθωσης.

© Copyright 2016, Smiling Cars, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Σύρος, Κυκλάδες, Τ.Κ. 84100 Τηλ.: 2281061313, Κιν.: 6936300072, 6942716383, Email: smilingcarssyros@gmail.com / Κατασκευή ιστοσελίδας Μανώλης Αργυρός/JoomShaper